Ustalenie Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr XXXIV/249/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się Regulamin cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 234/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż