Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

IZ 271/1/2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 22-01-2018 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 190 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Termin wykonania

Warunki płatności

1

P.P.U.H. „JUREX” Jerzy Krzok

USŁUGI I HANDEL

UL. Daszyńskiego 18

37-100 Łańcut

172 318,00

od 01.02.2018 do 31.01.2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2018 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż