Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXXIV/251/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zał. nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmianę polegającą na:

  • rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik”.
    Powyższa zmiana spowodowana jest tym, że zadanie to realizowane będzie w jednym roku tj. 2018.

§ 3.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2017 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:15