Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

IZ 271/1/2018                                                                               Pruchnik 23-01-2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

P.P.U.H. „JUREX” Jerzy Krzok Usługi i Handel, ul. Daszyńskiego 18, 37-100 Łańcut. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-01-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

1

P.P.U.H. „JUREX” Jerzy Krzok

Usługi i Handel

ul. Daszyńskiego 18

37-100 Łańcut

172 318,00

     172 318,00

C= ----------------- *100= 100

      172 318,00

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

-

-

-

-

-

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2018 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż