Uchwała Nr 1/2018

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jodłówce

 

z dnia 30 stycznia 2018  roku

 

 

W sprawie powołania ze swojego składu przewodniczącego komisji i jego zastępcę

 

Na podstawie uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku, zarządzonych na dzień 18 lutego 2018 r. uchwala się, co następuje:

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania członków w dniu 30 stycznia 2018 roku dokonano wyboru w osobie:

 

§1

  1. P. Renata  Cecylia Pich na przewodniczącego OKW

(Imię i nazwisko)

 

  1. P. Kinga Skrzęta  na zastępcę przewodniczącego OKW

(Imię i nazwisko)

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Renata  Pich

                                                                                                                                      (podpis przewodniczącego komisji)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała OKW w sprawie powołania ze swojego składu przewodniczącego komisji i jego zastępcę
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:31.01.2018 14:39
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:31.01.2018 14:39