Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 01.02.2018

w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Komitetu Rewitalizacji.

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 zmienionej uchwałą Nr XXXVI/265/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały własnej zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Członków Komitet Rewitalizacji w następującym składzie:

 1. Wiesław Jamrozik – sołectwo Hawłowice;
 2. Piotr Załucki - sołectwo Hawłowice;
 3. Krystyna Potyrała – osiedle Pruchnik Dolny;
 4. Marek Drapała – osiedle Pruchnik Dolny;
 5. Katarzyna Kos – osiedle Pruchnik Dolny;
 6. Ryszard Piotrowicz – osiedle Pruchnik Dolny;
 7. Józef Dragan – sołectwo Świebodna;
 8. Stanisław Stanik – sołectwo Świebodna;
 9. Henryk Zabój – sołectwo Rozbórz Długi;
 10. Piotr Szczepanik – sołectwo Rozbórz Długi;
 11. Marcin Rymarz – Urząd Miejski w Pruchniku.

 § 2.

 1. Komitet Rewitalizacji powołuje się na okres obowiązywania Programu Rewitalizacji.
 2. Komitet Rewitalizacji działa na zasadach przyjętych Uchwała Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 23:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż