Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 9 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 57/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 09.10.2017

w sprawie: nominowania dyrektora szkoły do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji
 Dnia Edukacji Narodowe.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.) w związku z § 5 ust. 2 Uchwały Nr 263/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nominuję do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy Panią mgr Magdalenę Długosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

 § 2.

Zlecam pracownikowi Urzędu Miejskiego w Pruchniku – inspektorowi ds. oświaty, przygotowanie opinii w sprawie spełnienia przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 3 cytowanej uchwały.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 9 października 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2017 23:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż