Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 5 paxdziernika 2017 roku

Zarządzenie Nr 56/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 05.10.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

§1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku w kwocie 80 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 10 410,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usług –instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pruchniku .

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 5 paxdziernika 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2017 23:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż