Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 22 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 55/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 22.09.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 782 435,00 w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 710 489,00 zł z przeznaczeniem na:
  • realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 180,00 zł
  • częściowe uzupełnienie planu wydatków z zakresu spraw społecznych 334,00 zł
  • realizację świadczenia wychowawczego 503 000,00 zł
  • realizację świadczeń rodzinnych 203 200,00 zł
  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 775,00 zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 71 946,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wypłaty zasiłków okresowych 20 000,00 zł
  • wypłaty zasiłków stałych 51 946,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR F.VI.3111.1.177.2017, F.VI.3111.1.173.2017, F.VI.3111.1.174.2017, F.VI.3111.1.155.2017, F.VI.3111.1.160.2017, F.VI.3111.1.162.2017.

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 782 435,00 zł w tym:

 • wydanie Karty Dużej Rodziny 180,00 zł
 • wynagrodzenie osobowe dla pracownika z zakresu spraw społecznych 334,00 zł
 • wypłata świadczenia wychowawczego 503 000,00 zł
 • wypłata świadczeń rodzinnych 203 200,00 zł
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 775,00 zł
 • wypłata zasiłków okresowych 20 000,00 zł
 • wypłata zasiłków stałych 51 946,00 z

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach budżetowych na kwotę 23 575,25 zł.

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 32 200,32 zł.

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 49 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

 • bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 23 100,00 zł
 • remonty dróg poscaleniowych 2 200,00 zł
 • zlecenie usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej 21 000,00 zł
 • pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 22 października 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2017 23:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż