Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY (zawiera 2 części)

ZAŁĄCZNIK NR 9 SST dostaw kruszywa

ZAŁĄCZNIK NR 10 WT 4 2010

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2018 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż