Zarządzenie Nr 17/2018

Burmistrza Pruchnika

z dnia 7 lutego 2018 r.

 

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na dzień 18 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 ze zm.), oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 18 lutego 2018  r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się dwa niezależnie od siebie działające zespoły do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku
w składzie:

  1. zespół I,          Robert Grządziel        i          Józef Szkoła

(imię, imiona i nazwisko pracownika)           (imię, imiona i nazwisko pracownika)

 

  1. zespół II,        Piotr Dragan               i           Justyna Gębalik

(imię, imiona i nazwisko pracownika)           (imię, imiona i nazwisko pracownika)

§ 2

Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta kart do głosowania w zakresie określonym w § 4 uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce w wyborach zarządzonych na 18 lutego 2018r.

§ 3

Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                   Burmistrz Pruchnika

                     mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:07.02.2018 20:11
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:07.02.2018 20:17