Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – dostawa i montaż wyposażenia

Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – dostawa i montaż wyposażenia

 

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY (3 arkusze: Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi”.

ZAŁĄCZNIK NR 9 zdjęcia poglądowe wyposażenia placów zabaw (Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi).

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – dostawa i montaż wyposażenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2018 19:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż