Zaciągnięcie zobowiązań na 2007 rok w zakresie realizacji inwestycji.

UCHWAŁA Nr 13/III/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie :
zaciągnięcia zobowiązań na 2007 rok w zakresie realizacji inwestycji.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2007 roku z następujących źródeł:

  1. podatek od nieruchomości i rolny
  2. subwencja ogólna

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań na 2007 rok w zakresie realizacji inwestycji.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż