Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku

IZ 271/4/2018                                                                                                                                       Pruchnik 20-02-2018 r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku

zostało rozstrzygnięte

 

część I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 26-02-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

5

TRANS-BUD
Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

170 256,60

            170 256,60

P1= ----------------- *60= 60

            170 256,60

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Bieżące Utrzymanie Dróg
Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107

37-755 Krzywcza

175 644,00

           170 256,60

 P1= ----------------- *60= 58,16

            175 644,00

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

98,16

2

Usługi Transportowe
Dariusz Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

216 775,20

           170 256,60

P1= ----------------- *60= 47,12

            216 775,20

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

87,12

3

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla

Rzeplin 13

37-560 Pruchnik

186 714,00

           170 256,60

P1= ----------------- *60= 54,71

            186 714,00

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

94,71

6

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

 

195 447,00

           170 256,60

P1= ----------------- *60= 52,26

            195 477,00

P2 =  24 godz. = 40 pkt

92,26

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

część II – BETON

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„TRANSBET BETONIARNIE Sp. z o.o. Sp. k.”, Ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl.  Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 26-02-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

„TRANSBET BETONIARNIE
Sp. z o.o. Sp. komandytowa”

Ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

128 404,62

           128 404,62

P1= ----------------- *60= 60

            128 404,62

P2 = 24 godz. = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

6

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

 

130 626,00

           128 404,62

P1= ----------------- *60= 58,98

            130 626,00

P2 = 24 godz. = 40 pkt

98,98

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2018 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż