Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 20/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.02.2018

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
    1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik;
    2. Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik.
  2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pruchnik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2018 20:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż