Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 7.02.2018

w sprawie: powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na dzień 18 lutego 2018r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 ze zm.), oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 18 lutego 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się dwa niezależnie od siebie działające zespoły do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku w składzie:

  1. zespół I: Robert Grządziel i Józef Szkoła
  2. zespół II: Piotr Dragan i Justyna Gębalik

§ 2.

Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta kart do głosowania w zakresie określonym w § 4 uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce w wyborach zarządzonych na 18 lutego 2018r.

§ 3.

Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2018 18:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż