Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.01.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 214,00 zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 214,00zł,z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Na podstawie decyzji pisma KBW NR DPR- 775-11/17/18.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 214,00 zł, w tym:

  • przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 49,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 1 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2018 23:59