UCHWAŁA Nr XXXVII/269/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 luty 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnikna 2018 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52 698,00zł, w tym:

  • dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „ Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości: Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi ‘’ 38 178,00
  • wpłaty uczestników DD Senior Wigor 4 800,00
  • dotacja na funkcjonowanie DD Senior Wigor 9 720,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 308 200,00zł, w tym;

  • budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej  w Kramarzówce 230 000,00
  • budowa ogólnie dostępnych placów zabaw  w miejscowości : Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi 60 000,00
  • funkcjonowanie DD Senior Wigor 18 200,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 255 502,00zł, w tym:

  • odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00
  • zakup gruntu pod drogi 200 000,00
  • zakup usług pozostałych w gospodarce nieruchomościami 25 502,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnikna 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.02.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.02.2018 20:01