UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 luty 2018 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz. 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

Załącznik Nr 1,2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zał. Nr 2 zwiększa się limit i nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”. Powodem tych zmian jest większy zakres rzeczowy i wyższe kwoty przetargowe na wykonanie tego zadania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.02.2018 06:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.02.2018 06:10