„Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – Dostawa i montaż wyposażenia

IZ 271/3/2018                                                                                                                                                   Pruchnik 27-02-2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin
i Rozbórz Długi.” – Dostawa i montaż wyposażenia

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 05-03-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii na dostarczone i zamontowane wyposażenie placów zabaw – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

5

APIS POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

54 041,90

            54 041,90

P1= ----------------- *60= 60

            54 041,90

P2 = 5 lat. = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii na dostarczone i zamontowane wyposażenie placów zabaw – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz  Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

92 631,30

            54 041,90

P1= ----------------- *60= 35,00

            92 631,30

P2 = 5 lat = 40 pkt

75,00

2

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

35-606 Rzeszów

81 327,60

            54 041,90

P1= ----------------- *60= 39,87

            81 327,60

P2 = 5 lat. = 40 pkt

79,87

3

FIOR Spółka z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

82 251,26

            54 041,90

P1= ----------------- *60= 39,42

            82 251,26

P2 = 5 lat. = 40 pkt

79,42

4

DESTAR Sp. z o.o.
Chmielów 655

39-442 Chmielów

 

64 206,00

            54 041,90

P1= ----------------- *60=50,50

            64 206,00

P2 = 5 lat. = 40 pkt

90,50

6

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

126 812,54

            54 041,90

P1= ----------------- *60= 25,57

            126 812,54

P2 = 3 lata = 0 pkt

25,57

7

Zakład Stolarski Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa nr 22

64-310 Lwówek

63 025,20

Oferta odrzucona

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

„Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” realizowane zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00177-6935-UM0910335/17 z dnia 23.01.2018r. w związku z operacją w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – Dostawa i montaż wyposażenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2018 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż