Notatka służbowa z rozeznania rynku - zakup wyposażenia ICT dla SP w Kramarzówce

Pruchnik, dnia 27-02-2018 r.

 

 

Notatka służbowa z rozeznania rynku

 

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu ICT z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą dostawca przedłoży karty gwarancyjne).

Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.........

 

PEŁNA TREŚĆ NOTATKI W ZAŁĄCZENIU DO POBRANIA.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku - zakup wyposażenia ICT dla SP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż