Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 22/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 23.02.2018

w sprawie: sprawienieodpłatnego przekazania drewna wielkowymiarowego (budowlanego) z Lasu Mienia Komunalnego w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać nieodpłatnie dla Pana Rabczak Marek drewno budowlane z Lasu Mienia Komunalnego w ilości do 7 m3, z przeznaczeniem na remont odbudowę zniszczonej podczas pożaru konstrukcji dachowej na budynku mieszkalnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 21:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż