Wyrażenie opinii dotyczącej przyłączenia do Gminy Pruchnik części sołectwa Węgierka należącej do Gminy Roźwienica.

UCHWAŁA Nr 238/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia do Gminy Pruchnik części sołectwa Węgierka należącej do Gminy Roźwienica.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE :

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować prośbę mieszkańców części sołectwa Węgierka, tj. obszaru „Krzyżówka” - kolonia oraz „Resztówka”- część wsi Węgierka leżących w granicach Gminy Roźwienica o przyłączenie do Gminy Pruchnik..

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie opinii dotyczącej przyłączenia do Gminy Pruchnik części sołectwa Węgierka należącej do Gminy Roźwienica.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż