Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 6 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 06.03.2018

w sprawie: ustalenia terminu, miejsca, składu osobowego komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic miasta Pruchnika oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXXI/228/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku - zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam, że konsultacje z mieszkańcami miasta Pruchnika i sołectwa Jodłówka zostaną przeprowadzone w dniu 15 marca 2018 roku:

  • z mieszkańcami sołectwa Jodłówka na zebraniu o godz. 17⁰⁰ w Remizie OSP Jodłówka,
  • z mieszkańcami Pruchnika na zebraniu o godz. 1830 które odbędzie się w Centrum Sportu i Turystyki w Pruchniku ul. Ks. B. Markiewicza 20.

§ 2.

Wyznaczam Komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji w składzie:

  • Robert Grządziel
  • Józef Chmielecki
  • Ryszard Duziak

§ 3.

Ustalam wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 6 marca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2018 21:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż