UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 luty 2018 r.

w sprawie: dokonania zakupu nieruchomości w Świebodnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik nieruchomości zabudowanej w Świebodnej oznaczonej jako działka numer 659 o powierzchni 0,0367 ha, objęta KW PR1J/00091507/2 zabudowanej byłym pawilonem sklepowym z przeznaczeniem na adaptację na mieszkanie socjalne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu nieruchomości w Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.02.2018 06:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.02.2018 06:05