Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 35/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.04.2018

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik w 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Klubowi Sportowemu „Wojak Kramarzówka” na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Kramarzówka” w wysokości 13 000 zł.

§ 2.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków opublikować:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2018 20:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż