Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 36/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.04.2018

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2018 r. sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2018 20:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż