Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3, 37-560 Pruchnik, ul. Ks. B. Markiewicza 263

NIP: 7921114825

Regon: 180379333

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia

 

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2  wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4  wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY (2 arkusze: Pruchnik, Hawłowice).

ZAŁĄCZNIK NR 9 zdjęcia poglądowe wyposażenia siłowni zewnętrznej i placów zabaw (Pruchnik, Hawłowice)

 

W/w dokumentacja przetargowa znajduje się do pobrania w załącznikach poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż