Wybór Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Pruchniku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz §71 ust. 1 Statutu Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Dokonuje się wyboru radnego Marka Madejowskiego na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2. Na obecnych na Sesji 14 radnych za kandydaturą radnego Marka Madejowskiego głosowało 14 radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 21:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż