UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016,poz.446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 21:24
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 21:24