UCHWAŁA Nr XXXIX/288/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Pruchnika.

Na podstawie 4b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę granic miasta Pruchnika, polegającą na włączeniu do miasta Pruchnika części obrębu ewidencyjnego Jodłówka oraz włączeniu do Jodłówki części miasta Pruchnik.

§ 2.

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic miasta Pruchnika
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 22:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 22:23