„Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach” - dostawa i montaż wyposażenia

OSP3/1/2018                                                                                    Pruchnik 25-05-2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3 informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach” - dostawa i montaż wyposażenia

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 01-06-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

APIS POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. 3-go Maja 85

37-500 Jarosław

49 652,64

         49 652,64

P1= ---------------- *60= 60

         49 652,64

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

-

-

-

-

-

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Krzysztof Szkoła

Prezes OSP Pruchnik Nr 3

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach” - dostawa i montaż wyposażenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż