Zapytania i odpowiedzi Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe

IZ 271/8/2018                                                                                                                   Pruchnik, 08-06-2018 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

PYTANIE 1:

Określenia ilości przystanków ponieważ w opisie (RB-ST-13 Dźwigi Osobowe str. 107) jest ich dwa a z rysunków w dokumentacji rysunkowej wynika że są trzy przystanki.

ODPOWIEDŹ: 

1- poziom terenu (przystanek „0”),

2- poziom piętra (przystanek „1”),

3- poziom poddasza (przystanek „2”),

(Uwaga!. Winda nie zatrzymuje się na poziomie parteru).

 

PYTANIE 2:

W tym samym opisie drzwi kabinowe i szybowe są określone jako „pełne”. Zważywszy na fakt iż boczne ściany kabiny oraz szyb stalowy mają być całkowicie przeszklone, proszę o określenie jaki zastosować rodzaj drzwi szybowych i kabinowych: przeszklone czy stalowe? Proponowalibyśmy aby co najmniej zewnętrzne drzwi oraz drzwi kabinowe od strony zewnętrznej wykonać jako przeszklone.

ODPOWIEDŹ: 

Z uwagi na zaprojektowanie szybu windowego w obudowie szklanej, kabiny dźwigu jako przeszklonej, proponuje się wykonać drzwi kabinowe od strony zewnętrznej oraz drzwi szybowe zewnętrzne jako przeszkolone.

 

PYTANIE 3:

Czy system automatycznego zjazdu windy w przypadku zaniku zasilania może być do najbliższego przystanku a system zjazdu przeciwpożarowego do poziomu „0”?

ODPOWIEDŹ: 

System automatycznego zjazdu windy w przypadku zaniku zasilania może być do najbliższego przystanku, zaś system zjazdu przeciwpożarowego powinien mieć możliwość zjazdu do poziomu „0”.

 

PYTANIE 4:

Według opisu drzwi zewnętrzne windy na poziomie terenu mają być zabezpieczone żaluzją antywłamaniową. Z informacji uzyskanych od producentów możliwe jest wykonanie rolety a nie żaluzji w klasie odporności RC. Jaka jest dopuszczalna klasa odporności na włamanie RC2 czy RC3 przyjmując że zastosowana będzie roleta zewnętrzna?

ODPOWIEDŹ: 

Dopuszcza się zabezpieczenie drzwi zewnętrznych windy za pomocą rolety zewnętrznej antywłamaniowej o odporności na włamanie RC2.

 

PYTANIE 5:

Technologiczny cykl produkcyjny urządzeń dźwigowych (w zależności od ich typu) to 11-15 tygodni, czas montażu i odbioru przez UDT to kolejne 3-4 tygodni. Mając na uwadze powyższe terminy technologiczne wnosimy aby termin realizacji wynosił co najmniej 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Zaproponowany termin 29 wrzesień 2018 ograniczy znacząco lub całkowicie liczbę oferentów.

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż