ZMIANA SIWZ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe.

Pruchnik 27-06-2018.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nr referencyjny: IZ 271/9/2017

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  ze zm.) oraz w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679  o ochronie danych (RODO) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

SIWZ rozdział  XXII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

  1. Uzupełnia się SIWZ o załącznik nr 10 klauzula informacyjna z art. 13 RODO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

                                                      Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2018 19:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż