Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

W dniu 21-06-2018 r. komisja dokonała odbioru realizacji zadania „Budowa ogólnie dostępnych
placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi”
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa o przyznanie pomocy nr 00177-6935-
UM0910335/17 z dnia 23-01-2018 r. (aneks nr 1 z dnia 07-06-2018r.). W/w zadanie
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 34386,00 zł. Koszt całkowity dostawy i montażu wyposażenia 3 placów zabaw
wyniósł 54041,90 zł.
Wykonawcą placów zabaw, była firma APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, z którą Gmina Pruchnik podpisała umowę na dostawę i montaż urządzeń w
dniu 05-03-2018 r.

 

Zdjęcia z realizacji placów zabaw w załączeniu poniżej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż