POSTĘPOWANIE NA Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 500167134-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.
Gmina Pruchnik: Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582342-N-2018
 
............................
 
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż