Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 253/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie :

przeznaczenia gruntu  Gminy Pruchnik do sprzedaży.

           Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości w miejscowościach:

 

Rozbórz Długi:

  • działka Nr 897/1 o powierzchni 0,1503 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym (część dawnej agronomówki).
  • działka Nr 1067/2 o powierzchni 1,0690 ha - rolna.

Świebodna

  • działka Nr 659 o powierzchni 0,0367 ha - zabudowana budynkiem sklepu

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.