Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły

Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły

siwz wraz z załacznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

siwz wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2018 17:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż