Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 48/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.07.2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pana Marcina Kasprzyka – nauczyciela gry na fortepianie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz  Gminy;

Członkowie:

  • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Regionu Podkarpackiego;
  • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
  • Magdalena Prejsnar - ekspert w zakresie gry na fortepianie;
  • Adrianna Sawa - ekspert w zakresie gry na skrzypcach.

 § 2.

Na wniosek Pani Jowity Nideckiej – Kordas – nauczyciela gry na skrzypcach w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Regionu Podkarpackiego;
  • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
  •  Adrianna Sawa - ekspert w zakresie gry na skrzypcach;
  • Magdalena Prejsnar - ekspert w zakresie gry na fortepianie.

§ 3.

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2018 20:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż