UCHWAŁA Nr XLI/303/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach - pomnikach przyrody rosnących w Hawłowicach na działce ewidencyjnej nr 127 (zespół dworsko-parkowy) objętych ochroną prawną na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pruchniku: nr X/77/2015 z dnia 27 października 2015r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 3103) i nr XXXIX/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2109).
  2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje usuwanie gałęzi i konarów suchych, zasychających, zainfekowanych, nadłamanych i ocierających się, a także odrostów (reiteraty) i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.
  3. Zabiegi pielęgnacyjne w koronie drzew - pomników przyrody należy przeprowadzić przy spełnieniu następujących warunków:
    • prace winny być przeprowadzone przez osobę lub firmę specjalistyczną, posiadającą doświadczenie przy pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,
    • prace winny być wykonane zgodnie ze sztuką arborystyczną,prace nie mogą powodować utraty walorów przyrodniczych drzew ani zniszczenia chronionych gatunków występujących w ich obrębie,
    • prace winny być wykonane w okresie od 16 października do końca lutego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:20