Przyjęcie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pruchnik na lata 2004-2015.

UCHWAŁA Nr 255/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie :

przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pruchnik na lata 2004-2015.

           Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALACO NASTĘPUJE :

§ 1.

  1. Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Pruchnik na lata 2004 - 2015.
  2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pruchnik na lata 2004-2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.