Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

IZ 271/12/2018                                                                              Pruchnik 03-08-2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Pich, Ul. Ks. Br. Markiewicza 118, 37-560 Pruchnik.  Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-08-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Pich

ul. Ks. Br. Markiewicza 118

37-560 Pruchnik

99 870,19

            99 870,19

 P1= ----------------- *60= 60

            99 870,19

P2 = 5 lat. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2018 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż