ZMIANA SIWZ Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły

IZ 271/14/2018                                                                                  Pruchnik 07-08-2018r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – ZAŁĄCZNIKA NR 8 do siwz – przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY w Arkuszu nr 1/3 -  Remont drogi w Rozborzu Okrągłym k. cmentarza w km 0+136 – 0+236 oraz 0+400 – 0+500, dz. nr ewid. 70 i 117.

 

SKORYGOWANY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY DO WYCENY W ARKUSZU NR 1 w załączeniu (wraz z arkuszem nr 2 i 3). Arkusze nr 2 i 3 dotyczące drogi w miejscowości Rozbórz Długi i Świebodna nie uległy modyfikacjom.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż