IZ 271/13/2018                                                                                             Pruchnik, dnia 07-08-2018 r.

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 593009-N-2018 z dnia 23-07-2018 r. pod nazwą Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w PruchnikuZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:07.08.2018 15:42
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:07.08.2018 15:42