Notatka służbowa z rozeznania rynku Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019

                                                                       Pruchnik, dnia 10-08-2018 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

1. Przedmiot zamówienia:

„Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019”.

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

  1. Termin realizacji umowy: od dnia 03.09.2018r. do 21.06.2019 r.

  2. inne nd

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

CZ. I *Część I zakup biletów na trasie Kramarzówka - Pruchnik

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto – 10 m-cy

Termin

realizacji

Inne

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław

ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

50 039,30

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

2

Firma Transportowo- Usługowa” POL-TRANS” Mariusz Brzyski, Jodłówka 246 A

37-560 Pruchnik

58 212,00

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

brak kopii polisy, licencji, niekompletny wykaz usług – dokumenty z pkt 21 zapytania ofertowego. Uzupełnienie w/w dokumentów nie zmieniłoby wyników zapytania ofertowego

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu

ul. Dworskiego 106

37-700 Przemyśl

46 305,00

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

 

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu

Ul. Dworskiego 106

37-700 Przemyśl

46 305,00

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

 

Część II           zakup biletów na trasie Jodłówka, Jodłówka Parcelacja, Świebodna-Pruchnik i  Hawłowice – Pruchnik

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto – 10 m-cy

Termin

realizacji

Inne

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław

Ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

54 894,10

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

poprawa oczywistej omyłki rachunkowej

2

Firma Transportowo- Usługowa” POL-TRANS” Mariusz Brzyski, Jodłówka 246 A

37-560 Pruchnik

59 400,00

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

brak kopii polisy, licencji, niekompletny wykaz usług – dokumenty z pkt 21 zapytania ofertowego. Uzupełnienie w/w dokumentów nie zmieniłoby wyników zapytania ofertowego

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu

Ul. Dworskiego 106

37-700 Przemyśl

48 262,50

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu

Ul. Dworskiego 106

37-700 Przemyśl

48 262,50

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Część III          zakup biletów na trasie  Rzeplin –Rozbórz Długi

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto – 10 m-cy

Termin

realizacji

Inne

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław

Ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

24 235,10

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław

Ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

24 235,10

Od 03.09.2018 do 21.06.2019

Nd

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Opracował/ sporządził                                                  Zatwierdził  kierownik Zamawiającego

Justyna Gębalik                                                                      Agnieszka Wojdyła

 

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 16-08-2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.08.2018 08:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż