Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły

 

IZ 271/14/2018                                                                                                               Pruchnik, dnia 16-08-2018 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły”.

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 16-08-2018 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 380 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Gwarancja i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

„Usługowiec”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

360 371,82

5 lat

02-10-2018

Zgodnie
z umową

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

374 699,33

5 lat

02-10-2018

Zgodnie
z umową

3

Ekoline Budownictwo Sp. z o.o.

Niziny 290, 37-716 Orły

406 203,99

5 lat

02-10-2018

Zgodnie
z umową

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż