POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 500201662-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Pruchnik: Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty –
pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601599-N-2018..........................

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIONEGO ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż