Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 55/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.08.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Pruchnika z dnia 8.08.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

§ 2.

1 .Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 145 278,19zł, w tym;

  • dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 145 278,19zł,  z przeznaczeniem na;
    a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 101 759,19zł
    b) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych 43 519,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 700,00zł,  w tym:

  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 700,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR F.VI.3111.1.160.2018, F.VI.3111.1.157.2018 oraz KBW nr DRP 804-5/2018.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 145 278,19zł, w tym:

  • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 101 759,19zł
  • sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych 43 519,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy O kwotę 1 700,00zł, w tym:

  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 1 700,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 34 000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2018 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż