Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 47/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.07.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 16 260,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 42 360,00 zł, z przeznaczeniem na;

  • bieżące funkcjonowanie ZGK w Pruchniku 37 360,00 zł
  • zakup nagród na gminny przegląd wieńców dożynkowych 5 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2018 22:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż