Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 45/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.07.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 687,00 zł,w tym:

  • dotacje celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 2 687,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie pisma KBW NR DPR 804-4/2018

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 687,00 zł, w tym:

  • wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego 2 687,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku w kwocie 52 426,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 1 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 6 250,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 22:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż